Zverejňovanie ZOF

V zmysle zákona 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, na zverejňovanie týchto povinných informácií používa KSK (všetky jej
organizačné zložky) redakčný systém WebJET.
Všetky naše zverejnené zmluvy, faktúry, objednávky, VO sú dostupné na:

zmluvy od 1.mája 2021

Staršie zmluvy sú dostupné tu:

web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp

 

Comments are closed.