ZRPŠ a študentská rada

Zástupcovia tried v ZRŠ  v školskom roku 2019/2020  
Peter Muránsky 1. A
Jozef Hasaj 1. B
Andrea Vozárová 1. C
Ján Dučák 1. D
Lenka Slivová 2. A
Henrieta Majcherová 2. B
Zuzana Kleinová 2. C
Nadežda Lešková 2. D
Pavol Hovan 3. A
Mária Husová 3. B
Barbora Frimmová 3. C
Robert Jantošovitš 3. D
Zuzana Žigrajová 4. A
Jana Kresťanková 4. B
Andrea Deptová 4. C
Michal Komara 4. D
    

 

Žiacka školská rada

 
    

Tomáš Kolesár

    

2. A (predseda ŽŠR)

Zora Frankovičová 1. C
Bruno Horváth 1. A
Lenka Jančíková 2. B
Klára Kocúrová 2. A
Soňa Hovanová 3. A
Zuzana Nováčková 1. A
Erik Erhardt 1. D
Alexandra Okuľárová 1. B
Viktória Roguľová 3. A
Sára Novysedláková 3. B
PhDr. Marianna Majerníková (koordinátor ŽŠR)  

Comments are closed.