ZRPŠ a študentská rada

 

 

Zástupcovia tried v ZRŠ 

v školskom roku 2018/2019

 
Lenka Slivová 1. A
Beáta Sitková 1. B
Zuzana Kleinová 1. C
Nadežda Lešková 1. D
Pavol Hovan 2. A
Mária Husová 2. B
Barbora Frimmová 2. C
Robert Jantošovitš 2. D
Zuzana Žigrajová 3. A
Pavol Pollák 3. B
Andrea Deptová 3. C
Michal Komara 3. D
Katarína Obertová 4. A
Marcel Tirpák 4. B
Ján Stuhlák 4. C
Andrea Gromovská 4. D
Patrik Dluhoš 4. E

Žiacka školská rada

 
Soňa Hovanová 2. A (predseda ŽŠR)
Branislav Pencák 4. C
Daniel Hoza 4. E
Leóna Krenželáková 4. B
Jakub Hoza 2. A
Dávid Olšavský 4. A
Oliver Gonda 3. C
Tomáš Dvorák 2. C
Matúš Bartoš 3. C
Annamária Rimbalová 3. D
Dominika Deptová 3. C
PhDr. Marianna Majerníková (koordinátor ŽŠR)
 
Štatút ŽŠR  

 

Comments are closed.