Zoznam krúžkov

 

Zoznam dostupných záujmových krúžkov:

Vedúci

Biologický krúžok SaS MoT LiM KoS          
Dejepisný krúžok KoR KpD ReD MaM JuD  SiM      
Fyzikálny krúžok FiT BrI JeG RoM          
Chemický krúžok KaO KeM SpA            
Informatika a internet PaJ JeG BrI  IvP          
Krúžok anglického jazyka MaM NeM StJ BaA PiM JaI TiA
Krúžok deskriptívnej geometrie FiT            
Krúžok geografov PeM SiM              
Krúžok kultúrno-záujmových činností MaM ReD  TuD            
Krúžok nemeckého jazyka TuD CuM KoS            
Krúžok programovania IvP PaJ BrI            
Krúžok ruského jazyka TuD NeM TiA            
Krúžok slovenského jazyka a slovenskej literatúry ReD JuD KpD PjB          
Krúžok španielského jazyka HoA  CaL              
Matematický krúžok SpA SkH SaS LiM FiT IvP      
PEER aktivity LtL                
Pohybom ku zdraviu – JOGA SkH                
Spoločensko-poznávací krúžok PjB MiT  DoM            
Športový krúžok (basketbal, volejbal, florbal, šerm) ToR RoM PeM DoM            
Školský časopis BaA JaI              
Výtvarná tvorba TiA                

 

Comments are closed.