Wifi pre žiakov

V rámci projektu „WiFi pre školy“ naša škola získala bezdrôtové pripojenie

do školskej siete a internetu.

 

Pripojenie je určené pre zamestnancov a žiakov školy a je poskytované bezplatne.

Stiahnite registračný formulár:             wifi-formular.pdf

Vytlačte formulár na 1 list kancelárskeho papiera A4 (obojstranne).

Pozorne si prečítajte pravidlá používania wifi pripojenia.

Čitateľne vyplnený a podpísaný registračný formulár Vám skontroluje a podpíše triedny učiteľ.

Doručte ho p.Ing. Jozefovi Pavlovi.

 

Obdržite e-mail s prihlasovacim menom a heslom, ktorým sa pripojíte na koncové zariadenie  (notebook, PDA a pod.).

Po prihlásení si zmeňte heslo.

Postup k prihláseniu nájdete tu: postup.pdf

 

Prípadne ďaľšie otázky môžete adresovať Ing. Jozefovi Pavlovi.

Comments are closed.