Výchovné poradenstvo

Výchovný poradca: PaedDr. Silvia Kozubová

e-mail: meno.priezviskoporadcu@gymsnv.sk

stránka výchovného poradenstva 
 

Koordinátor protidrogovej prevencie a školský psychológ:

Mgr. Mária Orinčáková

e-mail: meno.priezviskokoordinatora@gymsnv.sk

konzultačné hodiny
Po dohode alebo podľa záujmu

Comments are closed.