Triedni učitelia

v školskom roku 2021/2022

Trieda Meno a priezvisko učiteľa
I.A PhDr. Renáta Kudríková
I.B  Mgr. Miriam Nevyjelová
I.C PaedDr. Jana Dolinská
I.D RNDr. Ing. Lívia Brovková
II.A Mgr. Ingrid Jančiarová
II.B RNDr. Alena Spišiaková
II.C Mgr. Tatiana Molitorisová
II.D Mgr. Soňa Salajová
III.A Mgr. Monika Pirháčová
III.B Mgr. Dagmar Repaská
III.C Mgr. Mariana Livorová
III.D Mgr. Janka Zajacová Rozmušová, PhD.
IV.A PhDr. Marianna Majerníková
IV.B Beáta Pjonteková
IV.C Mgr. Mariana Čujová
IV.D Mgr. Lenka Čajková

Comments are closed.