Triedni učitelia

v školskom roku 2019/2020

Trieda Meno a priezvisko učiteľa
I.A Mgr. Monika Pirháčová
I.B Mgr. Dagmar Repaská
I.C Mgr. Mariana Livorová
I.D Mgr. Janka Zajacová Rozmušová, PhD.
II.A PhDr. Marianna Majerníková
II.B Beáta Pjonteková
II.C Mgr. Mariana Čujová
Ii.D Mgr. Lenka Čajková
III.A Mgr. Ingrid Jančiarová
III.B  Mgr. Monika Šitárová
III.C Mgr. Gabriela Jedináková
III.D RNDr. Ivan Brovko, CSc.
IV.A Mgr. Anežka Barillová
IV.B Mgr. Miriam Nevyjelová
IV.C Mgr. Tatiana Molitorisová
IV.D Mgr. Soňa Salajová

Comments are closed.