Triedni učitelia

v školskom roku 2021/2022

Trieda Meno a priezvisko učiteľa
I.A Mgr. Anežka Barillová
I.B RNDr. Alena Spišiaková
I.C Mgr. Tatiana Molitorisová
I.D Mgr. Soňa Salajová
II.A Mgr. Monika Pirháčová
II.B Mgr. Dagmar Repaská
II.C Mgr. Mariana Livorová
II.D Mgr. Janka Zajacová Rozmušová, PhD.
III.A PhDr. Marianna Majerníková
III.B Beáta Pjonteková
III.C Mgr. Mariana Čujová
III.D Mgr. Lenka Čajková
IV.A Mgr. Ingrid Jančiarová
IV.B  Mgr. Monika Šitárová
IV.C Mgr. Gabriela Jedináková
IV.D RNDr. Ivan Brovko, CSc.

Comments are closed.