Triedni učitelia

v školskom roku 2019/2020

Trieda Meno a priezvisko učiteľa
I.A PhDr. Marianna Majerníková
I.B Beáta Pjonteková
I.C Mgr. Mariana Čujová
I.D Mgr. Tatiana Fintová
II.A Mgr. Ingrid Jančiarová
II.B  Mgr. Monika Šitárová
II.C Mgr. Gabriela Jedináková
II.D RNDr. Ivan Brovko, CSc.
III.A Mgr. Anežka Barillová
III.B Mgr. Miriam Nevyjelová
III.C Mgr. Tatiana Molitorisová
III.D Mgr. Soňa Salajová
IV.A Ing. Alena Hӧlczová
IV.B Mgr. Anna Timková
IV.C RNDr. Alena Spišiaková
IV.D Mgr. Daniela Turcsányiová

Comments are closed.