Rada školy

Zástupcovia pedagogických zamestnancov

Mgr. Monika Pirháčová, predseda rady školy

Mgr. Gabriela Jedináková

Zástupca nepedagogických zamestnancov

Darina Bryndzová

Zástupcovia rodičov

Ing. Barbora Frimmová

JUDr. Pavol Hovan

JUDr. Michal Komara, PhD.

Zástupca žiakov

Soňa Hovanová

Zástupcovia Košického samosprávneho kraja

MUDr. Iveta Fulková

PhDr. Ján Volný, PhD

Ján Pavliš

PaedDr. Ján Pavelčák

Comments are closed.