Rada školy

Zástupcovia pedagogických zamestnancov

Mgr. Soňa Salajová
Mgr. Martin Roško

Zástupca nepedagogických zamestnancov

Darina Bryndzová

Zástupcovia rodičov

JUDr. Ľubomír Ondov

Ing. Anna Marhefková

Adnan Akram

Zástupca žiakov

Zora Frankovičová

Zástupcovia Košického samosprávneho kraja

MUDr. Iveta Fulková

PhDr. Ján Volný, PhD

Ján Pavliš

Ing. Henrieta Kubová

Comments are closed.