Rada školy

Zástupcovia pedagogických zamestnancov

Mgr. Martin Roško

Mgr. Soňa Salajová

Zástupca nepedagogických zamestnancov

Mgr. Lucia Čechová

Zástupcovia rodičov

JUDr. Ľubomír Ondov

Ing. Anna Marhefková

Adnan Akram

Zástupca žiakov

Peter Zelený

Zástupcovia Košického samosprávneho kraja

Mgr. Pavol Bečarik

PhDr. Ján Volný, PhD

JUDr. Ivana Puchallová, PhD.

Ing. Henrieta Kubová

Comments are closed.