Začiatok školského roka

Tento školský rok sme začali kurzom ochrany života a zdravia, ktorý sa uskutočnil formou dennej  dochádzky na dvore našej školy. Ďalší týždeň prebehli účelové cvičenia pre študentov prvého a druhého ročníka.