Trinásteho februára sme sa zúčastnili krajského kola olympiády v španielskom jazyku. Súťažili sme v kategórii A-1.a 2. ročníky, v kategórii B- 3.ročníky a v kategórii D- študenti bilingválnych tried, alebo […]

Milí moji španielčinári súčasní, minulí i budúci… Vítam Vás na našej spoločnej domovskej  španielčinárskej  stránke. Všetkých Vás pozdravujem a želám všetko naj v novom roku 2017. Tohto roku oslávime piate výročie maturity zo […]