Predmetová komisia

Školský rok 2018 / 2019

 

knihy

 

Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry

Mgr. Dagmar Repaská – vedúca PK

Mgr. Dagmar Jurašková

Dagmar Kupčíková

Beáta Pjonteková