2018

Divadelné večery

Milí kolegovia, milí študenti, vitajte na stránke predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry. Slovenský jazyk je vyučovací predmet, s ktorým sa naši študenti stretávajú počas celého štúdia.