Srdečne gratulujeme našej mladej nadšenej astronomičke Radke Hatalovej ku krásnemu 6. miestu na Slovensku v tejto postupovej súťaži , ktorú organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

Radka  H A T A L O V Á vyhrala 1.miesto na krajskom kole postupovej súťaže  “ Č o vieš o hviezdach “ Srdečne gratulujeme

Na okresnom kole postupovej súťaže „Čo vieš o hviezdach“ , 14. marca 2018 obsadila Radka Hatalová prvé miesto a postupuje na krajské kolo súťaže,srdečne gratulujeme!

V tomto ročníku on-line sútaže  aktivitou sršalo  222 tímov zo slovenských stredných škôl.Naše družstvá skončili na výbornom  14-tom mieste,19-tom , 55-tom,84-tom a 166-tom mieste. Ďakujeme za skvelú reprezentáciu.

Vážení priatelia fyziky, aj v tomto školskom roku sa môžete zúčastniť súťaží: 1.Fyzikálna olympiáda  termín : november – máj v kategóriách D,C,B,A.Informácie u vyučujúcich. 2.Fyzikálny náboj  – súťaž 5 členných […]

Srdečne gratulujeme všetkým reprezentantom našej školy vo fyzikálnych súťažiach a topfrajerom  želáme krásne prázdniny  :-)) Krajské kolo kategória C miesto Erik Scholcz 4.miesto   Branislav Pencák   úspešný riešiteľ miesto Eduard […]

26.4.2017 sa v knižnici v Košiciach uskutočnilo krajské kolo postupovej súťaže „Čo vieš o hviezdach „. Reprezentovali nás dvaja nádejní astrofyzici Radoslava Hatalová   a Tomáš Talár . Tomáš obsadil pekné […]