Medzi top sedmičku najlepších astrofyzikov na Slovensku v roku 2019 sa prebojovala na celoslovenskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach naša Radka Hatalová, obsadila  piatu priečku,srdečne gratulujeme.

Výsledky krajského kola FO S potešením oznamujeme širokej fyzikálnej verejnosti, že v jubilejnom  60 – tom ročníku fyzikálnej olympiády v kategórii D  na krajskom kole obsadil super prvé miesto náš […]

15. februára 2019 sa naši odvážni fyzikári Edo Frlička,Erik Scholcz,Mišo Gurčík,Ema Salugová a Radka Hatalová vybrali zabojovať o fyzikálne skalpy gymnazistov Česka a Slovenska do Prahy. V 13-om ročníku  kontaktnej […]

Blahoželáme našim študentov z 3.D Matejovi Uhrinovi, Gérardovi Komarovi a Stanislavovi Švecovi, ktorí obsadili v Bratislave v  súťaži Junior Freshhh   4.miesto na Slovensku

Srdečne gratulujeme našej mladej nadšenej astronomičke Radke Hatalovej ku krásnemu 6. miestu na Slovensku v tejto postupovej súťaži , ktorú organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

Radka  H A T A L O V Á vyhrala 1.miesto na krajskom kole postupovej súťaže  “ Č o vieš o hviezdach “ Srdečne gratulujeme

Na okresnom kole postupovej súťaže „Čo vieš o hviezdach“ , 14. marca 2018 obsadila Radka Hatalová prvé miesto a postupuje na krajské kolo súťaže,srdečne gratulujeme!