Úvod

Vitajte na stránkach chémie!

„Chémia nie je, keď páchne a rachotí, chémia je, keď sa smeje žalúdok.“

Dôležité termíny:

4.4.2019 | Chemická olympiáda kat. B (študenti 2. ročníka)

Krajské kolo chemickej olympiády kat. B

5.4.2019 | Chemická olympiáda kat. C (študenti 1. ročníka)

Uzavretie domáceho kola chemickej olympiády pre kat. C. Súťažné úlohy nájdete na tejto adrese

12.4.2019 | Chemická olympiáda kat. C (študenti 1. ročníka)

Školské kolo chemickej olympiády kat. C.

23.6.2019 – 28.6.2019 | 13. letná škola chemického a enviromentálneho inžinierstva

Program, prihlášku a kontakt nájdete na tejto adrese.