Úspechy žiakov

2019/2020

V januári 2020 sa uskutočnilo obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 2B zvíťazil Martin Maršalek (III. C) a Lukáš Gavroň (1.A) obsadil 2. miesto v kategórii 2A.

Z krajského kola postúpil M. Maršalek na celoštátne kolo, ktoré sa vzhľadom k aktuálnej situácii s Covid-19 nekonalo.

 

Srdečne blahoželáme víťazkám školského kola Shakespeare´s memorial (súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku).
Komisia v zložení (p. Zajacová, Nevyjelová a Majerníková) rozhodla, že v regionálnom kole budú našu školu reprezentovať:
a) v kategórii poéziaZOJA IĽAŠOVÁ (1.A)
b) v kategórii prózaDALIDA KALAFUTOVÁ (1.A).

Držíme prsty!

 

Srdečne blahoželáme VŠETKÝM ŠTUDENTOM, ktorí prispeli k úspešnej reprezentácii našej školy v rôznych súťažiach. 🙂

2018/2019

Výsledky školského kola Olympiády v ANJ. Víťazi v jednotlivých kategóriách postupujú na okresné kolo, ktoré sa bude konať v januári 2019.

Kategória 2A (1.-2.ročník)

1. Martin Maršalek II.C

2. Michal Búza II.A

3. Alexandra Mistríková I.A

Kategória 2B (3. – 4.ročník)

1. Kristína Zahradníková III.C

2. Monika Kováčová IV.A

3. Annamária Salanciová IV.C

Kategória 2C (anglofónni)

1. Dalibor Koňak II.D

2. miesto v krajskom kole  Shakespeare´s memorial (recitačná súťaž v anglickom jazyku)  – Kristína Záhradníková 3.C

Držíme palce Veronike Gregorikovej 3.C, ktorá nás bude reprezentovať na Celoslovenskom kole v prednese vlastnej tvorby v ANJ.

2017/2018

1. miesto v školskom kole OAJ /kategória 2B/ a postup do okresného kola – Tomáš Topoli (IV.A) 
1. miesto v školskom kole a OAJ /kategória 2A/ a postup do okresného kolaDiana Bakošová (II.D)

2016/2017

3. miesto v krajskom kole Shakespeare´s memorial (recitačná súťaž v anglickom jazyku) – Katarína Hlinková 3.A

2015/2016

1. miesto v celoslovenskom kole Shakespeare´s memorial – Natália Ancinová (4.C)

7. miesto v krajskom kole Olympiády v ANJLukáš Lačný (3.A)

2014/2015

2. miesto v celoslovenskom kole “Prelož a zaspievaj” – Zuzana Klingová 4.E

2. miesto v krajskom kole Olympiády v ANJ – Lukáš Lačný (2.A)

2013/2014

3. miesto v krajskom kole Shakespeare´s memorialAlica Sakmárová

Súťažná esej Mateja Šmidu (2.D) bola v celoslovenskej súťaži Annual English Essay Competition zaradená do užšieho výberu. Jeho práca sa umiestnila na 82. mieste z 1060 zapojených esejí. 🙂