Učebné materiály

Študenti 1. ročníka začínajú učebnicou na úrovni B1. Na základe zváženia vyučujúceho je to buď sada učebníc Gateway B1+ alebo Maturita Solutions – Intermediate .

V 3. a 4. ročníku pokračujú sadou Gateway B2, Gateway B2+ alebo Maturita Solutions – Upper-Intermediate.

Na hodinách Konverzácie v ANJ (pre študentov 3. a 4. ročníka) sa ako dobrovoľný doplnkový materiál používa učebnica Úspešná maturita, YES B2, alebo iné texty, ktoré žiaci dostanú od vyučujúceho a týkajú sa danej témy.