Predmetová komisia

PhDr. Marianna Majerníková – vedúca PK

Mgr. Anežka Barillová

Mgr. Ingrid Jančiarová, MBA

Mgr. Miriam Nevyjelová

Mgr. Monika Pirháčová

Mgr. Janka Zajacová Rozmušová, PhD.