Maturitná skúška

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti MS v školskom roku 2020/2021 sa uskutoční 17. marca 2021 (streda).

Študentom 4. ročníka odporúčame preštudovať si informácie o MS na web stránke NÚCEM-u (v časti Merania – Národné merania – Maturita – Dokumenty na stiahnutie).