Projekt IT Akadémia

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Naša škola je zapojená do projektu IT Akadémia od šk. roku 2018/19. Súčasťou projektu […]