Pedagogický zbor

 

Každý vyučujúci má e-mailovú adresu v tvare meno.priezviskoučiteľa@gymsnv.sk (bez diakritiky)

     
Mgr. Jozef Kačenga  – riaditeľ školy TSV-RUJ  
Mgr. Peter Ivančák– zástupca riaditeľa školy MAT-CHE-INF  
Mgr. Balážiová Andrea  – zástupca riaditeľa školy SJL – FIL  
PaedDr. Silvia Kozubová – výchovný poradca BIO-NEJ  
Mgr. Hamráková Lucia – MD – Školský psychológ    
Mgr. Orinčáková Mária – Školský psychológ    
       
Interní učitelia  
Mgr. Michaela Barlíková – MD TSV-GEG  
RNDr. Ivan Brovko CSc. FYZ  
Ing. RNDr. Lívia Brovková MAT-FYZ-EKO  
Mgr. Lenka Čajková SJA  
Mgr. Martina Černíková TSV – BIO  
Mgr. Mariana Čujová NEJ  
PaedDr. Jana Dolinská BIO-CHE  
Mgr. Marek Dovčík TSV-OBN  
Mgr. Peter Ivančák MAT-CHE-INF  
Mgr. Ingrid Jančiarová, MBA ANJ  
Mgr. Gabriela Jedináková MAT-FYZ  
Mgr. Jozef Kačenga TSV-RUJ  
RNDr. Michaela Kesselová CHE  
PhDr. Renáta Kudriková DEJ-FIL  
Dagmar Kupčíková SJL-DEJ  
Mgr. Mariana Livorová MAT-BIO  
PhDr. Marianna Majerníková ANJ-DEJ  
Mgr. Tatiana Molitorisová BIO-ETV  
Mgr. Miriam Nevyjelová ANJ-RUJ  
Ing. Jozef Pavlo INF  
Mgr. Monika Pirháčová ANJ-SJL  
Beáta Pjonteková SJL-OBN  
Mgr. Dagmar Repaská SJL-DEJ  
Mgr. Martin Roško TSV-FYZ  
Mgr. Ivana Rusnáková ANJ – VUM  
Mgr. Soňa Salajová MAT-BIO  
PhDr. Lucia Smolejová SJL – DEJ  
RNDr. Alena Spišiaková MAT-CHE  
Mgr. Monika Šitárová GEG-DEJ  
PaedDr. Renata Toporcerová TSV-RUJ  
Mgr. Daniela Turcsányiová NEJ-RUJ  
Mgr. Janka Zajacová Rozmušová PhD. ANJ  
Externí učitelia  
Ing. Alena Hölczová SJA  
Mgr. Mariana Užáková NBV  
Mgr. Marek Jamrich NBV  

Comments are closed.