Pedagogický zbor

 

Každý vyučujúci má e-mailovú adresu v tvare priezviskoučiteľa@gymsnv.sk (bez diakritiky)

     
Mgr. Jozef Kačenga  – riaditeľ školy TSV-RUJ  
Mgr. Peter Ivančák– zástupca riaditeľa školy MAT-CHE-INF  
RNDr. Helena Škerlíková  – zástupca riaditeľa školy MAT-FYZ  
PaedDr. Silvia Kozubová – výchovný poradca BIO-NEJ  
       
Interní učitelia  
Mgr. Anežka Barillová ANJ-MAT  
Mgr. Michaela Barlíková – MD TSV-GEG  
RNDr. Ivan Brovko CSc. FYZ  
Ing. RNDr. Lívia Brovková MAT-FYZ  
Mgr. Lenka Čajková SJA  
Mgr. Mariana Čujová NEJ  
PaedDr. Jana Dolinská – MD BIO-CHE  
Mgr. Marek Dovčík TSV-OBN  
Mgr. Jozef Gorčák NBV  
Ing. Alena Hölczová SJA  
Mgr. Peter Ivančák MAT-CHE-INF  
Mgr. Ingrid Jančiarová, MBA ANJ  
Mgr. Gabriela Jedináková MAT-FYZ  
Mgr. Dagmar Jurašková SJL-DEJ  
Mgr. Jozef Kačenga TSV-RUJ  
RNDr. Michaela Kesselová CHE  
PhDr. Ružena Kormošová PhD. DEJ-RUJ-ESV  
PaedDr. JanaKošická DEU  
PhDr. Renáta Kudriková DEJ-FIL  
PaedDr. Silvia Kozubová NEJ-BIO  
Dagmar Kupčíková SJL-DEJ  
Ing. Ľudmila Lengvarská EKO  
Mgr. Mariana Livorová MAT-BIO  
PhDr. Marianna Majerníková ANJ-DEJ  
Mgr. Tatiana Molitorisová BIO-ETV  
Mgr. Miriam Nevyjelová ANJ-RUJ  
Ing. Jozef Pavlo INF  
PaedDr. Milota Pemčáková TSV-GEG  
Mgr. Monika Pirháčová ANJ-SJL  
Beáta Pjonteková SJL-OBN  
Mgr. Dagmar Repaská SJL-DEJ  
Mgr. Martin Roško TSV-FYZ  
Mgr. Soňa Salajová MAT-BIO  
RNDr. Alena Spišiaková MAT-CHE  
Mgr. Monika Šitárová GEG-DEJ  
RNDr. Helena Škerlíková MAT-FYZ  
Mgr. Anna Timková ANJ-RUJ – VYV   
PaedDr. Renata Toporcerová TSV-RUJ  
Mgr. Daniela Turcsányiová NEJ-RUJ  
Mgr. Janka Zajacová Rozmušová PhD. ANJ  
Externí učitelia  
Mgr. Mariana Čujová NEJ  
Mgr. Ľudmila Lengvarská EKO  
Mgr. Lucia Letkovská ŠP  
PaedDr. Jana Košická DEU  
Mgr. Mária Rerková NBV  
Mgr. Mariana Užáková NBV  

Comments are closed.