Ocenenia pre úspešných účastníkov DOFE

Už niekoľkokrát sme na našej aj facebookovej stránke informovali o projekte DOFE. V júni  sme ako prví štyria študenti  gymnázia absolvovali dobrodružnú expedíciu, a získali tak bronzovú úroveň. Za svoju neúnavnú celoročnú prácu sme boli ocenení v novom školskom roku.

Viac …

Oznam pre rodičov

Oznamujeme Vám, že celoškolské ZRPŠ sa uskutoční dňa 28.09.2020 o 16,00 hod. v záhrade školy (v prípade nepriaznivého počasia sa presuniete do tried). Po ukončení celoškolského ZRPŠ budú pokračovať triedne ZRPŠ. Parkovanie je možné v areáli školy do zaplnenia kapacity. Vedenie školy

Viac …

Do práce na bicykli

Naši študenti aj učitelia sa zapojili do akcie Do práce na bicykli. Pozrite si ich vyjadrenia v reportáži, ktorú pripravila TV Reduta Spišská Nová Ves. ReD

Viac …

Ročníkové rodičovské združenie 1. ročníka

 Vedenie školy pozýva rodičov študentov 1. ročníka na celoročníkové rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 07.09.2020 o 16,00 hod. v areáli školy (záhrada). Parkovanie je možné v areáli školy do zaplnenia kapacity. Vedenie školy

Viac …

Oznam pre prvákov

Študentom prvého ročníka začína škola dňa 3.9.2020 o 8:15. Príchod do školy pre všetky ročníky:

Viac …

Máme prvých Dofákov

Projekt DOfE – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je na Slovensku čoraz populárnejší. Hovorí sa o ňom, že je vstupenkou do veľkého sveta. Nie je možné si ho kúpiť, je potrebné rozvíjať svoje schopnosti, vôľu a vytrvalosť.

Viac …