Zo Spišskej do Moskvy

Rusko

Keď sa minulého roku počas návštevy kultúrneho atašé RF Vladislava  Kulikova v našej  škole zrodila myšlienka na spoluprácu medzi  naším gymnáziom a podobnou školou v Moskve, neverili sme, že sa odvážny projekt môže podariť.

Viac …

Matej smeruje do Štrasburgu

tretiaci

V rámci vzdelávacieho podujatia programu Rady Európy pod názvom Nástroje na realizáciu Rámca kompetencií pre demokratickú kultúru sa naši študenti zapojili do súťaže tvorby videí k problematike demokratickej kultúry v školách.

Viac …

Slovenské národné divadlo u nás

„Nechcem žiť v krajine, v ktorej sociálne rozdiely spôsobia vojnu. Preto považujem za dôležité o tejto téme hovoriť.“ Inscenácia Natálka nás dokonale vtiahla do reálnej situácie spred ôsmich rokov, ktorá sa odohrala v susednom Česku.

Viac …

Oznam pre rodičov žiakov školy

Dňa 13. septembra 2017 o 16:30 hod. sa na školskom dvore uskutoční celoškolské stretnutie ZRPŠ, na ktoré Vás, vážení rodičia, srdečne pozývame. Po jeho skončení bude ZRPŠ pokračovať triednymi schôdzkami v jednotlivých triedach. Zástupcovia rodičov sa stretnú o 15:30 hod v učebni U9.  Riaditeľ gymnázia Mgr. Jozef Kačenga

Viac …

Začiatok školského roka 2017/2018

Milí študenti. Tešíme sa na Vás v pondelok 4. septembra 2017 o 8:00 vo Vašich triedach. Prvákov do tried odvedú starší spolužiaci. V prípade priaznivého počasia sa stretneme o 8:30 na školskom dvore. V prípade nepriaznivého počasia sa slávnosti v aule školy zúčastnia len prváci. Vedenie školy.

Viac …

Do pozornosti študentom a rodičom – zmeny v systéme ISIC kariet.

euroisic

Na základe prevádzkovateľa Vám dávame do pozornosti: Preukaz ISIC/EURO26 je platný len s aktuálnou známkou. Bez platnej známky 09/2018 nebude preukaz akceptovaný ani dopravcom, ani žiadnymi ďalšími poskytovateľmi zliav.  Preukaz ISIC/EURO26 je platný len s novou známkou ISIC 09/2018 Predlženie preukazu novou známkou ISIC 09/2018 bude na škole možné do 30.9.2017…

Viac …

Víkend otvorených parkov a záhrad 2017

o18

Židovský cintorín v Spišskej Novej Vsi – deň otvorených dverí. Národný Trust, n. o. sa od roku 1996 usiluje o záchranu a citlivé využívanie kultúrneho a prírodného dedičstva.

Viac …

Oznam pre budúcich prvákov

V dňoch 26.6. – 30.6.2017  si môžete vyzdvihnúť  ISIC karty na sekretariáte školy v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod.  a  v dňoch 3.7. – 7.7.2017 (okrem 5.7.2017 – štátny sviatok) v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Viac …