Pozvánka

Milí deviataci,  srdečne Vás pozývame na prijímacie skúšky denného štúdia v školskom roku 2021/2022. Prijímacie skúšky sa uskutočnia v dvoch termínoch: 3. mája 2021 od 08.00 v priestoroch nášho gymnázia 10. mája 2021 od 08.00 v priestoroch nášho gymnázia V čase konania prijímacích skúšok budú dodržané platné hygienické opatrenia a nariadenia MŠ Slovenskej republiky. Potvrdenie o absolvovaní…

Viac …

Milí deviataci,

nastal ten čas, kedy máte urobiť svoje prvé, veľmi dôležité životné rozhodnutie: Kam ísť po skončení základnej školy? Akým smerom sa vydať, akú školu si vybrať, aby ste mohli naplniť svoje ambície a svoje sny o budúcnosti?

Viac …

Sárine potulky prírodou

Sme veľmi hrdí na študentov, ktorí poznatky získané v škole prakticky aplikujú, chodia s otvorenými očami a aktívne vnímajú svoje okolie s jeho krásami i negatívami. Medzi nich určite patrí aj Sára.

Viac …

Rekonštrukcia okien na budove nášho gymnázia

Počas dištančnej formy štúdia ruch v našej škole na niekoľko týždňov aj mesiacov utíchol. V ostatných dňoch sme si všimli, že do priestorov školy zavítali oknári. Viac nájdete v reportáži Vynovené gymnázium, ktorú priniesla Televízie Reduta: https://www.snv.sk/archiv/?video=210319-3

Viac …

Dištančné vyučovanie telesnej výchovy

Každá životná situácia, aj negatívna, prináša príležitosti na hľadanie nových riešení a inovácií.Naši telocvikári vyučujú svoj predmet formou plnenia rôznych, nielen pohybových výziev. Študenti majú v domácom prostredí čas na ich skúšanie a výsledok snaženia dokumentujú.

Viac …

Milí kolegovia, vážení rodičia, milí naši študenti,

v mene vedenia školy Vám zo srdca želám prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších, v pokoji, v radosti a v zdraví. V novom roku Vám prajem pevné zdravie a veľa osobných aj pracovných úspechov. Nech je rok 2021 pre nás všetkých oveľa, oveľa lepší než ten odchádzajúci. Mgr. Jozef Kačenga

Viac …

Ocenenia pre úspešných účastníkov DOFE

Už niekoľkokrát sme na našej aj facebookovej stránke informovali o projekte DOFE. V júni  sme ako prví štyria študenti  gymnázia absolvovali dobrodružnú expedíciu, a získali tak bronzovú úroveň. Za svoju neúnavnú celoročnú prácu sme boli ocenení v novom školskom roku.

Viac …