Oznámenie o voľnom pracovnom mieste učiteľ F-M

Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves  v zmysle § 84  odst. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov na strednej škole s aprobáciou fyzika – matematika na 100 % úväzok na dobu určitú od…

Viac …

Zverejnenie pracovnej ponuky

Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves  v zmysle § 84  odst. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu školský psychológ –  s nástupom od 1. 9.2020  na 50% úväzok na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

Viac …

Máme prvých Dofákov

Projekt DOfE – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je na Slovensku čoraz populárnejší. Hovorí sa o ňom, že je vstupenkou do veľkého sveta. Nie je možné si ho kúpiť, je potrebné rozvíjať svoje schopnosti, vôľu a vytrvalosť.

Viac …

Oznam

Budúci prváci v školskom roku 2020/2021 si môžu vyzdvihnúť  ISIC preukazy na sekretariáte školy v čase od 08.00 – 12.00 hod.                                                                                                                                               vedenie školy

Viac …

SOČ 2020

V tomto školskom roku sa väčšina predmetových a športových súťaží v dôsledku pandémie COVID-19 zrušilo. Výnimku tvoril 42. ročník stredoškolskej odbornej činnosti pod garanciou MŠVVŠ SR a ŠIOV, ktorý prebiehal v online podobe.

Viac …

Informácia pre budúcich prvákov

Zaradenie a zloženie tried budúceho prvého ročníka bude zverejnené dňa 12. júna 2020 o 9:00 hod. vo vestibule školy. (vstup cez zadný vchod). Vedenie školy.

Viac …

Milí štvrtáci

Pozrite si: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/

Viac …