Organizácia školského roka 2022/2023

2022/2023

A: Klasifikačné obdobia
Začiatok školského roka 1. septembra 2022
Vyučovanie začína 5. septembra 2022
Štvrťročná predbežná klasif. porada 14. novembra 2022
Klasifikačná porada za I. polrok 23. januára 2023
Koniec 1. polroka 31. januára 2023
   
Vyučovanie 2. polroka začína 1. februára 2023
Trištvrťročná predbežná klasif. porada 17. apríla 2023
Klasifikačná porada 4. ročníka 9. mája 2023
Klasifikačná porada za 2. polrok 26. júna 2023
Koniec 2. polroka 30. júna 2023
Vyučovanie končí 30. júna 2023
 
B: Prázdniny
Jesenné prázdniny 28. október -31. október 2022
vyučovanie sa začína 2. novembra 2022
Vianočné prázdniny 23. december 2022 – 7. január 2023
vyučovanie sa začína 9. januára 2023
Polročné prázdniny  
Jarné prázdniny 6. marec- 10. marec 2023 vyučovanie sa začína 13. marca 2023
Veľkonočné prázdniny 6. apríl – 11. apríl 2023 vyučovanie sa začína 12. apríla 2023
Letné prázdniny 1. júl – 31. august 2023
 
C: Maturitné skúšky
PFIČ – SJL 14. marec 2023
PFIČ – CJ 15. marec 2023
PFIČ – MAT 16. marec 2023
ÚFIČ17 22. máj – 26. máj 2023
 
D: Stužkové slávnosti
4. A – 30. 09. 2022 Čingov 4. B – 09. 12. 2022 Reduta    4. C – 30. 09. 2022 Reduta
4. D – 22 09. 2022 Reduta    
 
E: Ples študentov 3. ročníka: 3.2., 4.2. 2023
 
F: Odborné exkurzie a kurzy
Uskutočniť  len  jednodňové v meste  alebo okolí,  ktoré  predpisujú učebné osnovy, uviesť  ich aj  v časovotematických plánoch. V termíne: 1., 2., 3. ročník ( 15.6.-16.6.2023). Kurz OŽZ 3. (september 2022) VVLZ 1. ročníka (január 2023).

 

G: Čas vyučovacích hodín platný pre školský rok 2021/2022
         
1.hod   7.30 8.15
2.hod   8.25 9.10
3.hod   9.20 10.05
4.hod   10.25 11.10
5.hod   11.20 12.05
6.hod   12.15 13.00
7.hod   13.10 13.55
 
obedňajšia
prestávka
  13.55 14.25
 
8.hod   14.25 15.10

 

Poznámka:      Ak sa dve hodiny vyučujú ako blok, musia bez prestávky trvať 90 minút a prestávky
sa žiakom kumulujú po skončení dvojhodinovky.

Pri vyučovaní 7. a 8. vyučovacej hodiny je obedňajšia prestávka v čase: 13.00 – 13.30 h.

Stužkové slávnosti, Ples študentov 3. ročníka a VVLZ 1. ročníka sa uskutoční len v prípade priaznivej epidemiologickej situácie v zmysle pokynov MŠ SR.

Comments are closed.