Organizácia školského roka 2020/2021

2020/2021

A: Klasifikačné obdobia
Začiatok školského roka 1. septembra 2020
Vyučovanie začína 2. septembra 2020
Štvrťročná predbežná klasif. porada 16. novembra 2020
Klasifikačná porada za I. polrok 25. januára 2021
Koniec 1. polroka 29. januára 2021
   
Vyučovanie 2. polroka začína 2. februára 2021
Trištvrťročná predbežná klasif. porada 12. apríla 2021
Klasifikačná porada 4. ročníka 4. mája 2021
Klasifikačná porada za 2. polrok 24. júna 2021
Koniec 2. polroka 30. júna 2021
Vyučovanie končí 30. júna 2021
 
B: Prázdniny
Jesenné prázdniny 29. október -30. október 2020
vyučovanie sa začína 2. novembra 2020
Vianočné prázdniny 23. december 2020 – 7. január 2021
vyučovanie sa začína 8. januára 2021
Polročné prázdniny 1. február 2021 vyučovanie sa začína 2. februára  2021
Jarné prázdniny 22. február – 26. február 2021 vyučovanie sa začína 1. marca 2021
Veľkonočné prázdniny 1. apríl – 6. apríl 2021 vyučovanie sa začína 7. apríla 2021
Letné prázdniny 1. júl – 31. august 2021
 
C: Maturitné skúšky
PFIČ – SJL 16. marec 2021
PFIČ – CJ 17. marec 2021
PFIČ – MAT 18. marec 2021
ÚFIČ17 17. máj – 21. máj 2021
 
D: Stužkové slávnosti
4. A – 20. 11. 2020 Reduta    4. B – 14. 11. 2020 Reduta    4. C – 6. 11. 2020 Reduta
4. D – 27 11. 2020 Reduta    
 
E: Ples študentov 3. ročníka: 5.2., 6.2. 2021
 
F: Odborné exkurzie a kurzy
Uskutočniť  len  jednodňové v meste  alebo okolí,  ktoré  predpisujú učebné osnovy, uviesť  ich aj  v časovotematických plánoch. V termíne: 1., 2., 3. ročník ( 17.6.-18.6.2021). Kurz OŽZ 3. (jún 2021) VVLZ 1. ročníka (25.1.-29.1.2021, 8.2.-12.2.2021).

 

G: Čas vyučovacích hodín platný pre školský rok 2020/2021
         
1.hod   7.30 8.15
2.hod   8.25 9.10
3.hod   9.20 10.05
4.hod   10.25 11.10
5.hod   11.20 12.05
6.hod   12.15 13.00
7.hod   13.10 13.55
 
obedňajšia
prestávka
  13.55 14.25
 
8.hod   14.25 15.10

Poznámka: Ak sa dve hodiny vyučujú ako blok, musia bez prestávky trvať 90 minút a prestávky sa žiakom kumulujú po skončení dvojhodinovky.

Pri vyučovaní 7. a 8. vyučovacej hodiny je obedňajšia prestávka v čase od 13.00 – 13.30 hod.

Veľká prestávka je v čase od 10.05 – 10.25 hod (20 min.).

Comments are closed.