Organizácia školského roka 2021/2022

2021/2022

A: Klasifikačné obdobia
Začiatok školského roka 1. septembra 2021
Vyučovanie začína 2. septembra 2021
Štvrťročná predbežná klasif. porada 15. novembra 2021
Klasifikačná porada za I. polrok 24. januára 2022
Koniec 1. polroka 31. januára 2022
   
Vyučovanie 2. polroka začína 1. februára 2022
Trištvrťročná predbežná klasif. porada 11. apríla 2022
Klasifikačná porada 4. ročníka 9. mája 2022
Klasifikačná porada za 2. polrok 24. júna 2022
Koniec 2. polroka 30. júna 2022
Vyučovanie končí 30. júna 2022
 
B: Prázdniny
Jesenné prázdniny 28. október -29. október 2021
vyučovanie sa začína 2. novembra 2021
Vianočné prázdniny 23. december 2021 – 7. január 2022
vyučovanie sa začína 10. januára 2022
Polročné prázdniny 4. február 2022 vyučovanie sa začína 7. februára  2022
Jarné prázdniny 21. február – 25. február 2022 vyučovanie sa začína 28. február 2022
Veľkonočné prázdniny 14. apríl – 19. apríl 2022 vyučovanie sa začína 20. apríla 2022
Letné prázdniny 1. júl – 2. septembra 2022
 
C: Maturitné skúšky
PFIČ – SJL 15. marec 2022
PFIČ – CJ 16. marec 2022
PFIČ – MAT 17. marec 2022
ÚFIČ17 23. máj – 27. máj 2022
 
D: Stužkové slávnosti
4. A – 26. 11. 2021 Reduta    4. B – 20. 11. 20210 Reduta    4. C – 3. 12. 2021 Reduta
4. D – 19 11. 2021 Reduta    
 
E: Ples študentov 3. ročníka: 4.2., 5.2. 2022
 
F: Odborné exkurzie a kurzy
Uskutočniť  len  jednodňové v meste  alebo okolí,  ktoré  predpisujú učebné osnovy, uviesť  ich aj  v časovotematických plánoch. V termíne: 1., 2., 3. ročník ( 16.6.-17.6.2022). Kurz OŽZ 3. (september 2021) VVLZ 1. ročníka (január 2022).

 

G: Čas vyučovacích hodín platný pre školský rok 2021/2022
         
1.hod   7.30 8.15
2.hod   8.25 9.10
3.hod   9.20 10.05
4.hod   10.25 11.10
5.hod   11.20 12.05
6.hod   12.15 13.00
7.hod   13.10 13.55
 
obedňajšia
prestávka
  13.55 14.25
 
8.hod   14.25 15.10

 

Poznámka:      Ak sa dve hodiny vyučujú ako blok, musia bez prestávky trvať 90 minút a prestávky
sa žiakom kumulujú po skončení dvojhodinovky.

Pri vyučovaní 7. a 8. vyučovacej hodiny je obedňajšia prestávka v čase: 13.00 – 13.30 h.

Stužkové slávnosti, Ples študentov 3. ročníka a VVLZ 1. ročníka sa uskutoční len v prípade priaznivej epidemiologickej situácie v zmysle pokynov MŠ SR.

Comments are closed.