Organizácia školského roka

2018/2019

A: Klasifikačné obdobia
Začiatok školského roka 1. septembra 2018
Vyučovanie začína 3. septembra 2018
Štvrťročná predbežná klasif. porada 12. novembra 2018
Klasifikačná porada za I. polrok 28. januára 2019
Koniec 1. polroka 31. januára 2019
Začiatok 2. polroka 4. februára 2019
Vyučovanie 2. polroka začína 4. februára 2019
Trištvrťročná predbežná klasif. porada 15. apríla 2019
Klasifikačná porada 4. ročníka 6. mája 2019
Klasifikačná porada za 2. polrok 24. júna 2019
Koniec 2. polroka 28. júna 2019
Vyučovanie končí 28. júna 2019
 
B: Prázdniny
Jesenné prázdniny 31. október – 2. november 2018
vyučovanie sa začína 5. novembra 2018
Vianočné prázdniny 23. december 2018 – 7. január 2019
vyučovanie sa začína 8. januára 2019
Polročné prázdniny 1. február 2019
Jarné prázdniny 18. február – 22. február 2019
Veľkonočné prázdniny 18. apríl – 23. apríl 2019
Letné prázdniny 1. júl – 31. august 2019
 
C: Maturitné skúšky
PFIČ – SJL 12. marec 2019
PFIČ – CJ 13. marec 2019
PFIČ – MAT 14. marec 2019
ÚFIČ 20. máj – 24. máj 2019
 
D: Stužkové slávnosti
4. A – 7. 12. 2018 Reduta    4. B – 30. 11. 2018 Reduta    4. C – 17. 11. 2018 Reduta
4. D – 24 11. 2018 Reduta    4. E – 23. 11. 2018 Reduta    
 
E: Ples študentov 3. ročníka: 1., 2. február 2019
 
F: Odborné exkurzie a kurzy
Uskutočniť  len  jednodňové v meste  alebo okolí,  ktoré  predpisujú učebné osnovy, uviesť  ich aj  v časovotematických plánoch. V termíne: 1., 2., 3. ročník ( 13.6.-14.6.2019). Kurz OŽZ 3. ročníka (17.9.-21.9.2018) VVLZ 1. ročníka (14.1.-18.1.2019, 11.2.-15.2.2019).

 

G: Čas vyučovacích hodín platný pre školský rok 2017/2018
         
1.hod   7.30 8.15
2.hod   8.25 9.10
3.hod   9.20 10.05
4.hod   10.25 11.10
5.hod   11.20 12.05
6.hod   12.15 13.00
7.hod   13.10 13.55
 
obedňajšia
prestávka
  13.55 14.25
 
8.hod   14.25 15.10

Poznámka: Ak sa dve hodiny vyučujú ako blok, musia bez prestávky trvať 90 minút a prestávky sa žiakom kumulujú po skončení dvojhodinovky.

Pri vyučovaní 7. a 8. vyučovacej hodiny je obedňajšia prestávka v čase od 13.00 – 13.30 hod.

Veľká prestávka je v čase od 10.05 – 10.25 hod (20 min.).

Comments are closed.