Obedy cez internet

Gymnázium Školská 7, ponúka pre svojich stravníkov možnosť prihlásiť, odhlásiť sa z obeda cez internet. (klik na OBEDY CEZ INTERNET, alebo na adrese https://www.strava.cz/istravne/)

 

Pre prihlásenie, odhlásenie sa z obeda je potrebné pridanie bezpečnostného certifikátu. Postup pridania bezpečnostného certifikátu, postup prihlasovania, odhlasovania sa z obeda cez internet a práca s portálom strava.cz je uvedený v nasledujúcich dokumentoch. (Pred prvým prihlásením odporúčam najprv si prečítať jednotlivé dokumenty.)

 

 

OBEDY CEZ INTERNET

 

 

Pridanie bezpečnostného certifikátu

Prihlasovanie a odhlasovanie sa z obeda cez internet

Práca s portálom Strava.cz

Comments are closed.