Maturitné skúšky

Termíny konania externej časti a písomnej formy internej časti MS

  • slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
    písomná forma internej časti (PFIČ) MS 12. marca 2019
  • anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk španielsky jazyk
    písomná forma internej časti MS 13. marca 2019
  • matematika
    písomná forma internej časti MS 14. marca 2019

Ústna forma internej časti MS 20. máj – 24. máj 2019

Cieľové požiadavky, vzory zadaní nájdete na www.statpedu.sk

MATURITA

Comments are closed.