Maturitné skúšky

Termíny konania externej časti a písomnej formy internej časti MS

  • slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
    písomná forma internej časti (PFIČ) MS 17. marca 2020
  • anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk španielsky jazyk
    písomná forma internej časti MS 18. marca 2020
  • matematika
    písomná forma internej časti MS 19. marca 2020

Ústna forma internej časti MS 18. máj – 21. máj 2020

Cieľové požiadavky, vzory zadaní nájdete na www.statpedu.sk

MATURITA

Comments are closed.