Maturitné skúšky v školskom roku 2020/2021

Termíny konania externej časti a písomnej formy internej časti MS

 

  • slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
    písomná forma internej časti (PFIČ) MS – 16. marec 2021

 

  • anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk španielsky jazyk
    písomná forma internej časti MS – 17. marec 2021

 

  • matematika
    písomná forma internej časti MS 18. marec 2021

 

Ústna forma internej časti MS 17. máj – 21. máj 2021 

 

Comments are closed.