Maturitné skúšky v školskom roku 2021/2022

Termíny konania externej časti a písomnej formy internej časti MS

 

  • slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
    písomná forma internej časti (PFIČ) MS – 15. marec 2022

 

  • anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk španielsky jazyk
    písomná forma internej časti MS – 16. marec 2022

 

  • matematika
    písomná forma internej časti MS 17. marec 2022

 

Ústna forma internej časti MS 23. máj – 27. máj 2022 

 

Comments are closed.