Oznam pre rodičov žiakov školy

Dňa 19. septembra 2016 o 16.30 hod. sa školskom dvore uskutoční celoškolské stretnutie ZRPŠ, na ktoré Vás, vážení rodičia, srdečne pozývame. Po jeho skončení bude ZRPŠ pokračovať  triednymi schôdzkami v jednotlivých triedach. Riaditeľ gymnázia Mgr. Jozef Kačenga

Viac …

Letné prázdniny

Príjemný relax a zmysluplné prežitie letných prázdnin všetkým študentom, rodičom a priateľom školy želá riaditeľstvo Gymnázia

Viac …

Turnaj absolventov

Vedenie školy srdečne pozýva všetkých bývalých žiakov na 8. ročník turnaja absolventov vo futbale, streetbale a volejbale, ktorý sa uskutoční dňa 25.6.2016 od 8:00 hod v areáli školy. Prihlášky zasielajte na adresu skola@gymsnv.sk do 20.6.2016. vedenie školy.

Viac …

Blahoželáme Simone Suchej

Simona Suchá, študentka 4.E, dosiahla skvelý úspech. V krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín získala cenné tretie miesto v prednese poézie. Blahoželáme! Redakcia webu

Viac …

Naše ocenenia a naše úspechy

Milí čitatelia nášho webu, prinášame vám informácie o nás aj o vás. Iste všetci viete, že naše gymnázium získalo najvýznamnejšie ocenenie nášho mesta – CENU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Mesačník IČKO v májovom čísle prináša reportáž zo slávnostného udelenia ceny:

Viac …