Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves v zmysle § 84 odst. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu zástupca riaditeľa školy pre výchovnovzdelávací proces od 01.09.2022.

Viac …

Oznámenie

Na základe nepriaznivých poveternostných podmienok a vyjadrenia krízového štábu mesta Spišská Nová Ves, oznamujem zamestnancom a študentom Gymnázia, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi, že v dňoch 7. – 8. 2. 2013 prerušujem prevádzku  školy. Riadne vyučovanie pokračuje dňa  11. 2. 2013 podľa rozvrhu hodín.     Mgr. Jozef Kačenga riaditeľ školy

Viac …

Šťastné a veselé …

Nech radosť a šťastie vládne u vás doma, nech zďaleka obchádza vás nešťastie a smola. Nech pohoda vládne za sviatočným stolom, nech láska prevláda nad nemilým slovom.   Pokojné a šťastné vianočné sviatky a v novom roku zdravie, šťastie, lásku a v práci či v  škole úspech a pohodu všetkým…

Viac …