Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka

Už niekoľko rokov sa študenti našej školy zúčastňujú  celoslovenskej rétorickej súťaže – “ Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka.“ Aj v tomto školskom  roku, síce online, reprezentoval školu študent 2. A triedy, Peter Zelený. Verím, že to bola pre Petra dobrá skúsenosť a som rada, že využil túto príležitosť. Jurašková

Viac …

P. O. Hviezdoslav

Ó, mojej matky reč je krásota,je milota, je rozkoš, láska svätá;je, vidím, cítim, celok života,môj pokrm dobrý, moja čaša zlatáa moja odev, ktorej neviem ceny…

Viac …

Program DoFE a naši ocenení študenti

Aj tohto roku sa môže naša škola pochváliť študentmi, ktorí získali ocenenie Duke of Edinburgh Award – Cena vojvodu z Edinburghu. Po prvýkrát patria medzi nich aj strieborní, ku ktorým pribudli noví bronzoví absolventi.

Viac …

Vážení rodičia, milí študenti, vážení zamestnanci!

Nový školský rok začína vo štvrtok, 2.9.2021, nástup žiakov je o 8.00 hod. vo svojich triedach. Vzhľadom na rekonštrukčné práce na streche budovy školská slávnosť bude o 8.30 hod. v školskom rozhlase. Vstup do budovy je cez zadný vchod od parkoviska.Okres SNV je v zelenej farbe, riadime sa pokynmi COVID…

Viac …

GYMNAZISTI OPÄŤ SPREVÁDZALI PO ŽIDOVSKOM CINTORÍNE

Gymnázium na Školskej ulici v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves a OZ PRO MEMORY, ktorého „cieľom je prispievať o ochrane kultúrnych, historických a duchovných hodnôt“, sa zapojilo v tomto roku po štvrtýkrát do celoslovenskej akcie Víkend otvorených parkov a záhrad. Podujatie má medzinárodný charakter a je súčasťou celoeurópskej iniciatívy.

Viac …

ÚSPECH V KRAJSKOM KOLE DEJEPISNEJ SÚŤAZE CHEB 2021

Pre nepriaznivú pandemickú situáciu sa od marca 2020 niekoľkokrát presúvali termíny krajských kôl medzinárodnej dejepisnej vedomostnej súťaže gymnazistov v Slovenskej a Českej republike, ktorej finále sa každoročne koná v Chebe.

Viac …

OZNAM

Budúci prváci v školskom roku 2021/2022 si môžu vyzdvihnúť ISIC preukazy na sekretariáte školy v čase od 08.00 – 12.00 hod. vedenie školy

Viac …

Vydarená akcia projektu Erazmus+

Na našom gymnáziu je už tradíciou, že sa študenti v rámci vyučovania cudzích jazykov, najmä angličtiny, zapájajú do rôznych európskych projektov.

Viac …