Blahoželáme našim úspešným študentom

Blíži sa koniec školského roka a s ním aj rekapitulácia. Naši študenti dosiahli mimoriadne úspechy v  krajských kolách rôznych súťaží a úspešní boli aj na celoslovenskej úrovni.

Viac …

Pozvánka na pretestovanie

Srdečne pozývame záujemcov o štúdium v našej škole na pretestovanie pred prijímacími skúškami. Matematika – 21.04.2023 od 14.00 hod.  do 16.00 hod. Slovenský jazyk a literatúra  – 28.04.2023 od 14.00 hod.  do 16.00 hod. Tešíme sa na Vašu účasť!                                                                   Vedenie školy

Viac …

Naša grécka mobilita

V dňoch 20. až 24. marca 2023 sa päť študentiek a dvaja učitelia nášho gymnázia zúčastnili štvrtej mobility v rámci projektu Erasmus+, Language (O)lympics (LOL) v gréckom meste Kavala.

Viac …

Darovanie krvi

Študenti a profesori nášho GYMNÁZIA sa dňa 29. 03. 2023 opäť ukázali ako ľudia s veľkým srdcom, ktorí sa rozhodli darovať tú najvzácnejšiu tekutinu…. KRV, a tak pomôcť pri záchrane životov. Darcovstvo krvi patrí k dlhoročnej tradícii a uskutočňuje sa v priestoroch našej školy. Je to šľachetný a humánny spôsob, ako pomôžeme druhým ľuďom a pritom nič nestratíme.

Viac …

Vzdelávanie seniorov pokračuje aj v roku 2023

Sme veľmi radi, že aj naša škola mala a  má možnosť aktívne sa zapájať do projektu Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov z Plánu obnovy a odolnosti SR pod gesciou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Viac …

Chemický Workshop v Nemecku

Vo februári sme sa v zostave Matej Grega, Filip Petrovič a Peter Zelený pod vedením pani profesorky Aleny Spišiakovej zúčastnili 7. chemického workshopu v partnerskom meste Clausthal-Zellerfeld v Nemecku. Workshop pravidelne organizuje naša partnerská škola Robert Koch Schule v spolupráci s Technickou univerzitou Clausthal-Zellerfeld.

Viac …