POZVÁNKA

Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na celoškolské ZRPŠ, ktoré sa uskutoční dňa 16.09.2019 o 16,30 hod. v záhrade Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi. Parkovanie je možné v areáli školy do zaplnenia kapacity.                                                                                                           Vedenie školy

Viac …

Oznam

Milí študenti, opäť zvoní zvonček a volá Vás do školy. Kedy? 2. septembra 2019 o 8:00 vo Vašich triedach. Tešíme sa na Vás. Vedenie školy.

Viac …

OZNAM pre 1. ročník, školský rok 2019/2020

Budúci prváci v šk. roku 2019/2020 si môžu prevziať ISIC preukazy na sekretariáte školy cez prázdniny v čase od 09,00 – 12,00 hod.                                                                                                           Vedenie školy

Viac …

Fénix v Moskve

V dňoch od 8. až 15.mája .2019 sme sa my, študenti oranžového gymnázia, zúčastnili na výmenného  pobytu  v Rusku, v rámci projektu Fénix.

Viac …

11. ročník turnaja absolventov

Riaditeľstvo školy pozýva všetkých absolventov na jubilejný 11. ročník, ktorý sa uskutoční dňa 29.06.2019  od 08,00 hod. v areáli školy. Prihlášky na futbal, streetbasketbal a volejbal zasielajte do 27.06.2019 na mailovú adresu: skola@gymsnv.sk. Tešíme sa na Vašu účasť! Vedenie školy

Viac …

Víkend s biológiou

Posledný aprílový víkend strávila naša študentka Veronika Popreňáková z 2. C v laboratóriách Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Riešila úlohy celoslovenského kola teoreticko-praktickej časti Biologickej olympiády.

Viac …

Naši študenti v Nemecku

Dvanásti  študenti nášho gymnázia sa spolu so svojimi  učiteľkami – pani Kozubovou a pani Livorovou zúčastnili výmenného pobytu v partnerskej škole Robert-Koch-Schule v nemeckom Clausthal-Zellerfelde. Dlhoročná participácia medzi našimi školami sa uskutočnila v rámci klubu Amavet 833 v dňoch 27.4. – 4.5.2019.

Viac …

Deň pre moju školu, deň pre moje mesto

V mesiaci máj žijeme v znamení prijímacích skúšok na stredné školy a maturitného ruchu na všetkých stredných školách. To prináša voľné chvíle študentom nižších ročníkov.

Viac …