Blahoželáme našim úspešným študentom

Blíži sa koniec školského roka a s ním aj rekapitulácia. Naši študenti dosiahli mimoriadne úspechy v  krajských kolách rôznych súťaží a úspešní boli aj na celoslovenskej úrovni.

Nech sa páči, tu sú ich mená a úspechy:

Adam Jovdij, študent III.C, sa umiestnil na 3. mieste v celoštátnom kole Dejepisnej olympiády v kategórii B.

Eliška Longauerová, študentka II.A, po víťazstve v krajskom kole získala 3. miesto v celoslovenskom kole Olympiády v španielskom jazyku.

Ema Kršjaková, študentka III.C, vyhrala krajské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach.

Matej Grega, študent III.A, sa po výbornom 3. mieste v krajskom kole Chemickej olympiády prebojoval do celoštátneho kola, na ktorom obsadil 15. miesto. Tento výsledok mu umožnil zúčastniť sa prípravného výberového sústredenia najlepších chemikov na medzinárodnú súťaž v Zürichu, na ktorom dvakrát obsadil 10. miesto.

Branislav Ječim, študent III.B, obsadil výborné 4. miesto v krajskom kole Geografickej olympiády.

Oliver Novák, študent I.A, získal čestné uznanie za prednes prózy v krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Lenka Nováková, študentka I.A, obsadila 4. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v slovenskom jazyku. O Lenkinom úspechu ste si už mohli prečítať článok na našom webe.

A na záver najnovší úspech našich skvelých študentov: naši tretiaci sa prebojovali do celoslovenského kola súťaže Mladý digitálny Európan 2023.

Z 2183 žiakov z celého Slovenska dosiahli Lukáš Kopčay, študent III.C, a Paula Kocúrová, študentka III.D, 100% úspešnosť a Kristína Holečková, študentka III.D, 97% úspešnosť.

Zo 161 zúčastnených stredných škôl sa naše gymnázium zaradilo medzi päť najúspešnejších škôl.

Lukáš a Paula sa v dňoch 14. až 15. júna 2023 zúčastnia celoslovenského finále v Prešove. Držíme prsty.

Všetkým našim študentom srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.

 Vedenie školy

Comments are closed.