Darovanie krvi

Študenti a profesori nášho GYMNÁZIA sa dňa 29. 03. 2023 opäť ukázali ako ľudia s veľkým srdcom, ktorí sa rozhodli darovať tú najvzácnejšiu tekutinu…. KRV, a tak pomôcť pri záchrane životov. Darcovstvo krvi patrí k dlhoročnej tradícii a uskutočňuje sa v priestoroch našej školy. Je to šľachetný a humánny spôsob, ako pomôžeme druhým ľuďom a pritom nič nestratíme.

Mnohí zo zúčastnených trpezlivo čakali na dovŕšenie osemnástky, aby aj oni zdolali svoje „obavy“ a zaradili sa tak k pravidelným darcom. Všetkým, ktorí nabrali odvahu, patrí veľké ĎAKUJEM.

Comments are closed.