Určenie počtu žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok

S pozrite ….

Tu:

Určenie počtu žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok

Comments are closed.