Vzdelávanie seniorov pokračuje aj v roku 2023

Sme veľmi radi, že aj naša škola mala a  má možnosť aktívne sa zapájať do projektu Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov z Plánu obnovy a odolnosti SR pod gesciou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

V rámci projektu bezplatne poskytujeme učebné priestory a wifi internetové pripojenie, a umožňujeme tak kvalitný priebeh vzdelávania. Naše stretnutia umožňujú nielen modernú výučbu, ale aj možnosť porozprávať sa so známymi či priateľmi a zažiť nostalgický návrat do školského prostredia.

Vo februári 2023 začal nový kurz  a možnosť prihlásiť sa majú aj ďalší seniori nad 65 rokov. Radi ich na našich ďalších spoločných stretnutiach privítame.

 Potrebné je prihlásiť sa prostredníctvom internetovej stránky:

 https://www.digitalniseniori.gov.sk/ a vyplniť potrebné údaje v časti Predregistrácia.

Seniorom počas kurzov, ktoré pozostávajú z piatich častí, sú poskytované informácie o digitálnych zariadeniach, o bezpečnej práci v online priestore, o online komunikácii s rodinou a s priateľmi. Po absolvovaní záverečného stretnutia účastníci prevezmú do svojho vlastníctva tablety, klávesnice a dátový balíček od MIRRI SR.

Odozvy z doterajších školení boli pozitívne a veľmi optimistické. Spoločne s vami sa tešíme na budúce stretnutia!

Lívia Brovková a Jozef Pavlo, školitelia projektu

Comments are closed.