Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Deň 10. február 2023 bol nevšedný pre tých študentov, ktorí sa zúčastnili Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a postúpili do krajského kola v Košiciach.

Účastníci sa stretli v budove Aristoteles Filozofickej fakulty UPJŠ. Atmosféra bola príjemná, účastníkov privítal aj  prodekan FF UPJŠ, literárny vedec a prekladateľ prof. PhDr. Marián Andričík, PhD., ktorý neskôr viedol besedu o prekladoch z anglickej literatúry pre pedagógov.

Naša študentka Lenka Nováková z I. A úspešne absolvovala jednotlivé časti súťaže. Najskôr  riešila test s otázkami viazanými k ukážkam textov. Prvou ukážkou boli úsmevné spomienky P. Dvořáka na obdobie, keď sa začal zaujímať o čínsku kultúru a druhou ukážkou bol odborný článok o kodifikácii spisovnej slovenčiny. Účastníkov potom čakala tvorivá časť – dokončenie príbehu jednej z ukážok. Podstatnou časťou bol  aj rečnícky prejav, ktorý mali  napísať v rámci fiktívnej akcie – odhalenie pamätníka Kristy Bendovej v miestnej knižnici.

Lenka napokon v kategórii B obsadila krásne 4. miesto. Srdečne blahoželáme!!!

 Lucia Smolejová

Comments are closed.