Červená

Farba krvi sa stala symbolom Svetového dňa boja proti AIDS. Každoročne si ho pripomíname v prvý decembrový deň. A aby neostal v tieni predvianočného obdobia, pripomenuli sme si ho dvojnásobne.

Solidaritu s týmto nebezpečným ochorením vyjadrili študenti prvého ročníka kúskom svojho oblečenia. Okrem zmeny v šatníku však urobili študenti ešte niečo dôležitejšie. Zišli na spoločnom rovesníckom vzdelávaní. D. Choma, E. Špenerová a O. Bartoš z I.B prevzali rolu koordinátorov akcie a informovali a vysvetľovali svojim spolužiakom, čo je vírus HIV, akú má štruktúru, ako sa šíri a aké sú symptómy ochorenia.

Ich spolužiaci pozorne počúvali a aktívne sa aj do vzdelávania zapojili. Ich konečnou úlohou bolo správne odpovedať na otázky v tajničke. Pre väčšinu to bolo hračka, keďže mali takých výborných lektorov J. Najaktívnejšou a najpozornejšou triedou s najväčším počtom správnych tajničkových odpovedí bola I.A.

Jana Dolinská

Comments are closed.