Vzdelávanie seniorov pokračuje aj v tomto školskom roku

Sme veľmi radi, že aj naša škola mala a má možnosť aktívne sa zapájať do projektu Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov z Plánu obnovy a odolnosti pod gesciou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

V rámci projektu bezplatne poskytujeme učebné priestory a wifi internetové pripojenie, a umožňujeme tak kvalitný priebeh vzdelávania. Naše stretnutia umožňujú nielen modernú výučbu, ale aj možnosť porozprávať sa so známymi či priateľmi. Znamenajú aj nostalgický návrat do školského prostredia, dokonca pre mnohých aj dôverne známeho, keďže niektorí z účastníkov kurzu kedysi navštevovali našu školu.

V júni 2022 absolvovali kurz dve skupiny seniorov. Od septembra pokračujeme a možnosť prihlásiť sa majú aj ďalší seniori nad 65 rokov. Radi ich na našich spoločných stretnutiach privítame.

Potrebné je prihlásiť sa prostredníctvom internetovej stránky: https://www.digitalniseniori.gov.sk/ a vyplniť potrebné údaje v časti Predregistrácia.

Seniorom počas kurzov, ktoré pozostávajú z piatich častí, sú poskytované informácie o digitálnych zariadeniach, o bezpečnej práci v online priestore, o online komunikácii s rodinou a s priateľmi. Po absolvovaní záverečného stretnutia účastníci prevezmú do svojho vlastníctva tablety, klávesnice a dátový balíček od MIRRI SR.

Odozvy z doterajších školení boli pozitívne a veľmi optimistické. Spoločne s vami sa tešíme na budúce stretnutia!

Lívia Brovková a Jozef Pavlo, školitelia projektu

Comments are closed.