Chcete vedieť niečo viac o programe Erasmus+?

Hádam každý  študent či učiteľ nášho gymnázia pozná projekt Erasmus+. Ak však patríte medzi tých, ktorí ste len čosi začuli, dovoľte, aby sme vás ho predstavili bližšie.

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy a rôznych aktivít pre mladých ľudí. Poskytuje príležitosť štúdia či získania skúseností v zahraničí. Aj naše gymnázium sa dlhodobo aktívne zapája do uvedeného programu. Aktuálne u nás prebiehajú štyri projekty. Dva z nich sa práve v tomto období  končia.

Projekt Social Media to Promote Education so zameraním na využitie sociálnych sietí vo vyučovaní zdôrazňuje ich výhody a nevýhody, upozorňuje na nutnosť digitálnej gramotnosti a ponúka sprievodcu sociálnymi sieťami. Okrem našej školy sa ho zúčastnili študenti stredných škôl z Turecka, z Českej republiky, zo Španielska, z Francúzska a z Talianska. Uskutočnilo päť krátkodobých výmen študentov a učiteľov s celkovým počtom 175 priamych účastníkov.

Naši študenti mali možnosť spoznať, ako prebieha výučba na stredných školách rôzneho typu – napríklad v škole s odborným zameraním na poľnohospodárstvo vo Francúzsku, v ktorej sa študenti na ploche 120 hektárov starajú o domáce zvieratá, pestujú 600 druhov jabloní, starajú sa o včely a následne vyrábajú syry, cider, džemy, čipsy, džúsy, ale aj kozmetiku. V Taliansku sme navštívili umeleckú školu na brúsenie koralov a výrobu šperkov, ktorej súčasťou je aj vlastné múzeum umeleckých predmetov vyrobených študentmi a ich učiteľmi.

Okrem oficiálneho programu, ktorý zabezpečuje partnerská škola, sa naši učitelia, koordinátori projektu, snažia naplno využiť čas a financie a dopĺňajú projektový program poznávaním iných metropol. Počas cesty do Normandie sme sa napríklad zastavili v Štrasburgu aj v Norimbergu.

Ďalším končiacim projektom je Old Places New Spaces, ktorý je zameraný na kultúru, národné dedičstvo, zvyky a tradície. Študenti odhaľujú históriu rôznych miest a budov, pretvárajú ich na externé učebne, a tak ich znovu oživujú. Naša škola sa stala hostiteľom študentov a ich učiteľov z Litvy, Lotyšska a Turecka v dňoch 13. až 17. júna 2022. Naši hostia spolu s nami navštívili Spišský hrad, Levoču, Červený Kláštor či Vysoké Tatry a zúčastnili sa prezentácie našich ľudových remesiel. Nechýbali sokoliari, včelári, pernikári či ukážka tradičných regionálnych krojov.

Aktuálne sa skupina našich spolužiakov a pedagógov nachádza v Litve, aby uzavrela tri roky trvajúci projekt, ktorého sa celkove zúčastnilo 128 žiakov a 48 učiteľov.

V tomto školskom roku nás ešte čakajú dve nové mobility do zahraničia: v októbri a v novembri navštívime Turecko a Nemecko.

Projekt Erasmus+ formuje študentov našej školy už mnoho rokov. Veľká vďaka patrí najmä koordinátorkám projektov Mgr. A. Barillovej a Mgr. M. Pirháčovej, riaditeľovi školy Mgr. J. Kačengovi a našim učiteľom, ktorí sa snažia ukázať študentom, že stredoškolské štúdium nie je len o hodinách strávených v škole či nad knihami, ale aj o nadväzovaní nových priateľstiev, o zážitkoch, o rozvíjaní jazykových znalostí a zručností a o poznávaní iných krajín a ich kultúr a tradícií.

                                                Sofia Dobranská a Ľuboslava Hodáková

Comments are closed.