Aj naše oranžové gymnázium prispieva k vzdelávaniu seniorov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR z Plánu obnovy a odolnosti realizuje projekt Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov.

Uvedený projekt reaguje na aktuálnu situáciu a na dopady pandémie  s cieľom integrovať našich seniorov do digitálneho sveta​ formou prezenčných vzdelávaní. Ďalším cieľom projektu je poskytnúť vhodné technické zariadenia s dátovým balíkom na zvýšenie motivácie využívania elektronických služieb a e-learningových školení. ​

Vzdelávanie pozostáva z niekoľkých tematických blokov zameraných na spoznávanie digitálnych zariadení, na bezpečnú prácu v online priestore, na online komunikáciu s rodinou a s priateľmi.

Sme veľmi radi, že aj naša škola má možnosť aktívne sa zapájať do tejto príjemnej aktivity. A ako projekt reálne vyzerá?

Bezplatne poskytujeme učebné priestory a wifi internetové pripojenie, a umožňujeme tak kvalitný priebeh vzdelávania. Naše stretnutia nie sú len prijímaním informácií či možnosťou poklebetiť si so známym či dávnym priateľom. Znamenajú aj nostalgický návrat do školského prostredia, pre mnohých aj na miesta, ktoré kedysi navštevovali ako študenti.

Zanietenosťou a usilovnosťou by mohli byť študenti – seniori príkladom aj našim študentom.

Lívia Brovková, koordinátorka projektu

Comments are closed.