„European Challengers To Save Climate“ – Vila Nova de Poiares (Portugalsko)

V dňoch 28.3.2022 – 31.3.2022 sa uskutočnila mobilita do mestečka Vila Nova de Poiares v Portugalsku v rámci projektu Erasmus+ “European Challengers to Save Climate”. Mobility sa zúčastnili 4 študenti a 3 naši pedagógovia.  

Hlavnou témou mobility bola problematika odlesňovania, keďže jedným z cieľov projektu bolo poukázať na význam lesov a hrozby prameniace z odlesňovania. Účastníci mobility sa zapájali do rôznych aktivít a činností, ktoré ich mali motivovať k osvojeniu si iného prístupu pri recyklovaní. Konkrétnym výstupom bol design hračky vyrobenej z recyklovaného dreveného odpadu.  

Okrem hlavného cieľa, bola to príležitosť stretnúť študentov z iných častí Európy, spoznať školský systém v Portugalsku, ich krajinu a kultúru a v neposlednom rade zdokonaľovať svoje komunikačné zručnosti v anglickom jazyku a rozvíjať multikultúrne porozumenie a toleranciu.  

Comments are closed.