II. kolo prijímacieho konania

01. 06.  2022

Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves otvára pre všetkých žiakov deviateho ročníka základných škôl II. kolo prijímacieho konania pre študijný odbor 7902J gymnázium (štvorročné štúdium) pre školský rok 2022/2023.

Záujemca o štúdium na našej škole podá prihlášku do 16. júna 2022. Prijímacie skúšky sa budú konať 21. júna 2022 v budove Gymnázia, Školská 7, Spišská Nová Ves. Vedenie školy

Comments are closed.