Riaditeľské voľno

vyhlasujem

riaditeľské voľno pre všetkých žiakov na deň 7. apríla 2022 z prevádzkových dôvodov. Vyučovanie začína 08.04.2022 o 7.30 hod. V uvedenom termíne ruším všetky študentské aktivity.

Mgr. Jozef Kačenga

riaditeľ školy

Comments are closed.