Projekt Erazmus+ u nás

V dňoch 28.2.2022 až 4.3.2022  sa na našom gymnáziu stretli študenti z troch krajín v rámci projektu Erasmus+. Ďalšie dve krajiny – Taliansko a Francúzsko –  s nami absolvovali niektoré aktivity online. Náplňou stretnutia bola téma sociálnych médií a možností ich využitia vo vzdelávaní (Social media To Promote Education).  

Študenti z Turecka, z Českej a Slovenskej republiky začali svoj týždenný pobyt v našom meste workshopom na tému Digitálna gramotnosť. Lektorkou workshopu bola Mgr. Viktória Koósová, absolventka nášho gymnázia. Vedomosti z uvedenej oblasti využili naši študenti na vytvorenie digitálnej hry o meste v aplikácii ActionBound a na hodine chémie s využitím digitálnej techniky. Študenti z Talianska a Francúzska sledovali podujatia online na školskom fejsbukovom vysielaní a aktívne sa zapojili do spoločného diania.

Oddychom od informačných technológií bola tvorivá dielňa v Galérii umelcov Spiša a výlety do Slovenského raja, do Vysokých Tatier a na Oravu.

Gymnazisti zo Školskej ukázali svoju pohostinnosť a rýchlo sa spriatelili s rovesníkmi, čo dokazujú aj fotografie. Už sa tešíme na mobilitu vo Francúzsku naplánovanú na prelom marca a apríla.

 Koordiátorka projektu M.Pirháčová

Comments are closed.