Rodina na sto slov

V literárnej súťaži vyhlásenej Mestom Spišská Nová Ves pod názvom Rodina na sto slov boli veľmi úspešní aj naši študenti. V kategórii C sa víťazkou stala Kristína Karchňáková z I.A a druhé miesto získala Ivana Baková z II.A. Srdečne blahoželáme!
Medzi najlepšími prácami uverejnenými v zborníku sme objavili práce aj

ďalších našich študentov. Je medzi nimi Zora Frankovičová, Ivana Rakytová, Soňa Jeszeová, Erika Barabasová a Maroš Schewczuk.
Všetkým ďakujeme za zapojenie sa do súťaže a ich veľmi pekné príbehy či básne na tému rodina.
Víťazné práce si môžete aj prečítať…texty sa nachádzajú na stene chodby, keď prichádzate do školy zadným vchodom. Prajeme príjemné čítanie.
PK SJL

Comments are closed.