Euroscola online

26. novembra sme sa spolu s 2400 študentmi z 80 škôl a 24 európskych krajín zúčastnili podujatia Euroscola online: „Klimatické zmeny a životné prostredie: Ako môžeme žiť v súlade s prírodou?“  

Zdieľať poznatky a informácie o stave životného prostredia, motivovať študentov k účasti na veciach verejných a podnietiť vnímanie miestnych problémov ochrany životného prostredia v globálnom kontexte považujeme už dlhodobo za nevyhnutnosť. 

Euroscola je úžasný projekt, ktorý už niekoľko rokov spája mladých ľudí z celej Európy. Vďaka nemu sme už viackrát mali možnosť pocítiť hrdosť na to, že sme euroobčanmi. 

MaM a ZaJ

Comments are closed.