Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka

Už niekoľko rokov sa študenti našej školy zúčastňujú  celoslovenskej rétorickej súťaže – “ Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka.“ Aj v tomto školskom  roku, síce online, reprezentoval školu študent 2. A triedy, Peter Zelený. Verím, že to bola pre Petra dobrá skúsenosť a som rada, že využil túto príležitosť. Jurašková

Comments are closed.