P. O. Hviezdoslav

Ó, mojej matky reč je krásota,
je milota, je rozkoš, láska svätá;
je, vidím, cítim, celok života,
môj pokrm dobrý, moja čaša zlatá
a moja odev, ktorej neviem ceny…


Buď požehnaný, kto sa pohodil
v tom so mnou, trvá pritom nepremenný;
buď kliaty, kto sa zaprel, odrodil…

Dnes sme si pripomenuli  aj my, študenti 2.A, 3.C a 1.B triedy sté výročie smrti nášho velikána, P. O. Hviezdoslava. Recitovali sme nielen básne v slovenčine, ale aj v ruštine a v angličtine.

P. Zelený

Comments are closed.