Vážení rodičia, milí študenti, vážení zamestnanci!

Nový školský rok začína vo štvrtok, 2.9.2021, nástup žiakov je o 8.00 hod. vo svojich triedach.

Vzhľadom na rekonštrukčné práce na streche budovy školská slávnosť bude o 8.30 hod. v školskom rozhlase. Vstup do budovy je cez zadný vchod od parkoviska.
Okres SNV je v zelenej farbe, riadime sa pokynmi COVID automatu a školského semaforu zverejnenými na web stránke MZ a MŠ SR.
V zmysle pokynov sa v interiéri používa rúško, test bezpríznakovosti je v zelenej zóne dobrovoľný.

O akýchkoľvek ďalších zmenách Vás budeme včas informovať.

S pozdravom Mgr. Jozef Kačenga, RŠ

Comments are closed.