ÚSPECH V KRAJSKOM KOLE DEJEPISNEJ SÚŤAZE CHEB 2021

Pre nepriaznivú pandemickú situáciu sa od marca 2020 niekoľkokrát presúvali termíny krajských kôl medzinárodnej dejepisnej vedomostnej súťaže gymnazistov v Slovenskej a Českej republike, ktorej finále sa každoročne koná v Chebe.
Napokon sa súťažiaci z oboch republík, tímy približne z 200 gymnázií, stretli na krajskom kole v on-line priestore.
Dňa 17. júna 2021 náš trojčlenný tím v zložení Alex Molitoris (2.A), Filip Farkašovský (2.A) a Kristína Hatalová (2.C) pod vedením prof. Ruženy Kormošovej, v. v., preukázal zručnosti s IT a vedomosti z témy v troch kolách súťaže EURÓPA V KRÁSNYCH ČASOCH, V BÚRKE I ZA SÚMRAKU (1900 – 1939).
V Košickom kraji sa umiestnili z desiatich zapojených gymnázií na peknom treťom mieste, keď predbehli aj vychýrené košické gymnázia. Veríme, že sa do tejto prestížnej súťaže zapojí naše gymnázium aj v budúcom ročníku zameranom na DEJINY DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY.
K úspechu tímu srdečne blahoželáme!
R. Kormošová a PK D a G

Comments are closed.