GYMNAZISTI OPÄŤ SPREVÁDZALI PO ŽIDOVSKOM CINTORÍNE

Gymnázium na Školskej ulici v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves a OZ PRO MEMORY, ktorého „cieľom je prispievať o ochrane kultúrnych, historických a duchovných hodnôt“, sa zapojilo v tomto roku po štvrtýkrát do celoslovenskej akcie Víkend otvorených parkov a záhrad. Podujatie má medzinárodný charakter a je súčasťou celoeurópskej iniciatívy.

Hlavným organizátorom na Slovensku je od roku 2007 Trust n.o. – organizácia, ktorej poslaním je ochrana, obnova a zmysluplné využívanie kultúrneho s prírodného dedičstva Slovenska. V roku 2021 bola zvolená celoeurópska téma „Odovzdávanie vedomostí“, ktorá zdôrazňuje význam prenosu vedomostí a skúseností z generácie na generáciu v neformálnom vzdelávaní. Záštitu nad podujatím prevzali ministerka kultúry SR Natália Milanová, minister životného prostredia Ján Budaj a primátor mesta Bratislava Matúš Vallo. Do podujatia sa na Slovensku zapojilo rekordných 106 lokalít. Akcia umožňuje nahliadnuť a prezentovať hodnoty historických parkov, prezentovať prácu ľudí, ktorí sa podieľajú na ich údržbe.

 V piatok 25. júna 2021 v čase od 10.00 hod do 17.00 hod. sprevádzali vybraní gymnazisti 1. a 2. ročníka pod vedením prof. Mariany Čujovej návštevníkov spišskonovoveského židovského cintorína, ktorý je už desať rokov zapísaný do Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva. V roku 2019 bol cintorín preskúmaný Európskou iniciatívou židovských cintorínov ESJF v rámci pilotného projektu Ochrana židovských cintorínov Európy.

Sprievodcovia v jednotných gymnaziálnych tričkách s odznakom Sprievodca okrem informácií o histórii židovskej komunity, osudoch židovských pamiatok v meste (s novými vzácnymi fotografiami z archívu pamätníka Yad Vashem v Jeruzaléme), o osudoch rodín, ktorých členovia sú pochovaní na cintoríne a výstavky judaík pripravili aj výstavu banerov s informáciami v anglickom jazyku. Novinkou, ktorú pripravilo OZ PRO MEMORY zastúpené Ruženou Kormošovou (pod jej vedením  gymnazisti pred 15 rokmi židovský cintorín zachránili a obnovili), bolo predstavenie fotografií a osudov detí z mesta Spišská Nová Ves a okolia, ktoré prežili v rokoch 1942 – 1945 hrôzy koncentračných táborov alebo sa zachránili ako ukrývané deti (Valter Bauer, Peter Havaš, Erika Šarolta Rauchwergerová, Vierka a Deniska Rosenthalove, Walter Morgenbesser, Alexander a Miriam Tennenbaumovci, Agneska a Erika Wälderove a Peter Zinner). Úkryt s cieľom záchrany života našli v kláštore v Levoči, v bunkroch v Slovenskom raji či v Levočských vrchoch.

Keďže za uplynulé obdobie gymnazisti vysadili na cintoríne bezmála 50 tují a 6 ruží, občianske združenie v roku 2021 symbolicky sadilo japonské topole. Vstup na židovský cintorín bol voľný a návštevníci si mohli zobrať drobné propagačné materiály s označením Priateľ parkov a záhrad. Napriek vysokým horúčavám cintorín navštívilo vyše tridsať návštevníkov zo Spišskej Novej Vsi, z Levoče i Košíc.

Zaujímavou bodkou za celou vydarenou akciou, boli židovské melódie vylúdené trúbkou v podaní Novovešťana Vladimíra Andraša, učiteľa SOŠ hotelovej Vysoké Tatry. „Podujatie Víkend otvorených záhrad a parkov má veľký význam, pretože môžeme navštíviť zaujímavé miesta, ktoré sú počas roka zatvorené. Židovský cintorín v Spišskej Novej Vsi je príkladom toho, že aj v dnešnej dobe, kedy sa stále hľadí do budúcnosti, je potrebné poznať a chrániť svoju minulosť. Teší ma, že so spolužiakmi sme ľudom ukázali, že dnešná generácia počítačových detí má záujem o históriu a chápe, aké je dôležité sa v tejto oblasti vzdelávať. Rodiny, o ktorých sme rozprávali návštevníkom, si zaslúžia, aby ich príbehy boli rozprávané, aby sa na nich nezabudlo. Môžu nám poslúžiť ako inšpirácia, aby sme si vážili každý jeden ľudský život. Som rada, že som sa tejto akcie mohla zúčastniť. Získala som nové vedomosti a skúsenosti,“ povedala sprievodkyňa-gymnazistka Kristína Hatalová.

Aj vďaka týmto akciám ožívajú príbehy, na ktoré nesmieme zabudnúť a sprístupňujú sa hodnoty historického dedičstva. Pretože zachránený cintorín je poslednou kultúrnou pamiatkou po židovskej komunite v meste Spišská Nová Ves.

Ružena Kormošová

Foto: autorka

Comments are closed.