Inovovaná výsledková listina 21. mája prijímacieho konania do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022

Výsledkovú listinu otvoríte tu:

Výsledková listina

Comments are closed.